Qualitat

 

La nostra empresa disposa de tots els permisos per garantir un servei òptim als nostres clients, per la instal.lació com les reparacions de la climatització.


ISOCLIMA CLIMATITZACIÓ, S.L. està inscrita ens els registres obligatoris per instal.lar, tots els productes en les millors condicions:


 • Instal.lador-mantenedor de instal.lacions tèrmicas en els edificis.
 • Instal.lador d’aigua.
 • Instal.lador-conservador frigorista.
 • Instal.lador de instal.lacions petrolíferas.
 • Instal.lador de gas IG-B.
 • Manipulació d’equips  amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.
 • REA (Registre d'empreses acreditades sector de la construcció de Catalunya)
 • RASIC (Registre d'agents de la seguretat industrial de Catalunya)
 • REIG (Registre empreses instal·ladores de gas)
 • REIF (Registre empreses instal·ladores-conservadores d'instal·lacions frigorífiques)
 • REIP 1 (Registre empreses instal·ladores d'instal·lacions petrolíferes)